<p>One Vanderbilt</p>
         <p>New York City</p>
         <p>Architects: Kohn Pedersen Fox</p> <p>One Vanderbilt</p>
         <p>New York City</p>
         <p>Architects: Kohn Pedersen Fox</p> <p>At Full Height With Spire</p>
         <p>New York City</p>
         <p>September 2019</p> <p>At Full Height With Spire</p>
         <p>New York City</p>
         <p>September 2019</p> <p>View From The Future Observation Deck</p>
         <p>New York City</p>
         <p>August 2019</p> <p>54th Floor</p>
         <p>New York City</p>
         <p>August 2019</p> <p>E 42nd St Lobby</p>
         <p>New York City</p>
         <p>August 2019</p> <p>View of Billionaires' Row</p>
         <p>New York City</p>
         <p>June 2019</p> <p>55th Floor</p>
         <p>New York City</p>
         <p>June 2019</p> <p>E 42nd St at Vanderbilt Ave</p>
         <p>New York City</p>
         <p>May 2019</p> <p>Façade Detail</p>
         <p>New York City</p>
         <p>May 2019</p> <p>Mechanical Floor</p>
         <p>New York City</p>
         <p>April 2019</p> <p>Mechanical Floor</p>
         <p>New York City</p>
         <p>April 2019</p> <p>55th Floor</p>
         <p>New York City</p>
         <p>April 2019</p> <p>55th Floor</p>
         <p>New York City</p>
         <p>April 2019</p> <p>Façade on Madison Av</p>
         <p>New York City</p>
         <p>October 2018</p> <p>E 42nd St at Vanderbilt Av</p>
         <p>New York City</p>
         <p>October 2018</p> <p>Vanderbilt Av lobby</p>
         <p>New York City</p>
         <p>October 2018</p> <p>Elevator banks</p>
         <p>New York City</p>
         <p>October 2018</p> <p>Construction</p>
         <p>New York City</p>
         <p>August 2018</p> <p>Construction</p>
         <p>New York City</p>
         <p>August 2018</p> <p>Construction</p>
         <p>New York City</p>
         <p>March 2018</p> <p>Construction</p>
         <p>New York City</p>
         <p>March 2018</p> <p>Construction</p>
         <p>New York City</p>
         <p>March 2018</p> <p>E 42nd St at Vanderbilt Av</p>
         <p>New York City</p>
         <p>March 2018</p> <p>Construction</p>
         <p>New York City</p>
         <p>March 2018</p> <p>Construction</p>
         <p>New York City</p>
         <p>March 2018</p> <p>Construction</p>
         <p>New York City</p>
         <p>March 2018</p> <p>Construction</p>
         <p>New York City</p>
         <p>March 2018</p> <p>Construction</p>
         <p>New York City</p>
         <p>March 2018</p> <p>Construction on 3rd Floor</p>
         <p>New York City</p>
         <p>March 2018</p> <p>E 42nd St</p>
         <p>New York City</p>
         <p>February 2018</p> <p>Vanderbilt Av at E 43rd St</p>
         <p>New York City</p>
         <p>February 2018</p> <p>Madison Av at E 43rd St</p>
         <p>New York City</p>
         <p>December 2017</p> <p>Vanderbilt Av at E 43rd St</p>
         <p>New York City</p>
         <p>December 2017</p> <p>Future lobby</p>
         <p>New York City</p>
         <p>December 2017</p> <p>Construction on ground floor</p>
         <p>New York City</p>
         <p>October 2017</p> <p>Welder</p>
         <p>New York City</p>
         <p>October 2017</p> <p>Construction on ground floor</p>
         <p>New York City</p>
         <p>October 2017</p> <p>Construction on ground floor</p>
         <p>New York City</p>
         <p>August 2017</p> <p>Steel Construction</p>
         <p>New York City</p>
         <p>August 2017</p> <p>Foundation work</p>
         <p>New York City</p>
         <p>January 2017</p> <p>Foundation work</p>
         <p>New York City</p>
         <p>January 2017</p> <p>Foundation work</p>
         <p>New York City</p>
         <p>January 2017</p> <p>Foundation work</p>
         <p>New York City</p>
         <p>January 2017</p> <p>Madison Avenue</p>
         <p>New York City</p>
         <p>August 2016</p> <p>Demolition</p>
         <p>New York City</p>
         <p>August 2016</p> <p>Demolition</p>
         <p>New York City</p>
         <p>August 2016</p> <p>Demolished Steel Beam</p>
         <p>New York City</p>
         <p>July 2016</p> <p>Demolition</p>
         <p>New York City</p>
         <p>July 2016</p> <p>3rd floor of former Prudence Bond Bldg</p>
         <p>New York City</p>
         <p>July 2016</p> <p>Demolition of 3rd floor</p>
         <p>New York City</p>
         <p>July 2016</p> <p>Demolition of 21st floor</p>
         <p>New York City</p>
         <p>January 2016</p> <p>Demolition of 21st floor</p>
         <p>New York City</p>
         <p>January 2016</p> <p>Madison Av at E 43rd St</p>
         <p>New York City</p>
         <p>January 2016</p> <p>Vanderbilt Avenue Bldg interior</p>
         <p>New York City</p>
         <p>September 2015</p> <p>Vanderbilt Avenue Bldg Interior</p>
         <p>New York City</p>
         <p>September 2015</p> <p>Demolition of 48 E 43rd St</p>
         <p>New York City</p>
         <p>September 2015</p> <p>Demolition of 48 E 43rd St</p>
         <p>New York City</p>
         <p>September 2015</p> <p>Facade Detail, 51 E 42nd St</p>
         <p>New York City</p>
         <p>July 2015</p> <p>Vanderbilt Av at E 43rd St</p>
         <p>New York City</p>
         <p>September 2012</p> <p>Liggett Bldg at 327 Madison Av</p>
         <p>New York City</p>
         <p>September 2012</p> <p>Vanderbilt Avenue Building (left)</p>
         <p>New York City</p>
         <p>September 2012</p>